Persianes

Amb calaix de PVC de doble envà que té característiques equivalents a l’alumini, podent-se combinar amb aquest, aconseguint aïllament tèrmic i trencament de pont tèrmic.

R-45

R-100 (alta densitat)

Supergradermètic

* Tot tipus de motorització

C/ Església, 1 - 08552 Taradell - Tel. i Fax. 93 812 65 76 - Mòbil 618 30 13 40

Created by einstic