Alumini Practicables

Practicables

- RPT C16 Marc 55

Espessor de vidre fins a 36 mm
Marc de 55 mm i fulla de 78 mm
Trencament de Pont Tèrmic millorada amb poliamides de 22 mm per a un millor aïllament
Possibilitat de bicolor
Juntes d’EPDM de fàcil col.locació
Sistema de Canal 16 gran ventall d’accessoris de qualitat i acabat
Marcos i decoratius amb forat per al registre
Facilitat i rapidesa de muntatge
Compatible amb les sèries:
Renova PR RLT 5
Renova CO RQ + RT

 

Secció sèrie

 

 

 

 

 

Tipus obertura

 

 

 

***

 

 

- RPT C16 Marc 70

Espessor de vidre fins a 30 mm.
Sistema full oculta secció visible 72 mm.
Secció de marc: 70 mm.
Secció de fulla: 68 mm.
Trencament de pont tèrmic millorada amb poliamides de 28mm.
Juntes d’EPDM de fàcil col.locació.
Sistema de canal 16 gran ventall d’accessoris de qualitat i acabat.
Marcos i decoratius amb forat per al registre.

 

 

 

 

Secció sèrie

 

 

 

 

 

Tipus obertura

 

C/ Església, 1 - 08552 Taradell - Tel. i Fax. 93 812 65 76 - Mòbil 618 30 13 40

Created by einstic