Tancaments PVC

El Policlorur de Vinil (PVC), un dels primers plàstics comercials i dels més usats en el món, és obtingut a partir de la sal comuna (57%) i petroli (43%), per la qual cosa és menys dependent de les variacions de preu del petroli que la resta dels termoplàstics.

El PVC té una gran quantitat d’aplicacions com canonades de drenatge, aïllament de cables, i perfils per a finestres amb característiques de mitjana a llarga vida útil, en alguns casos fins a mig segle.

El PVC és lleuger, resistent, inert i completament innocu, amb bon comportament al foc (no propaga la flama, és autoextingible), impermeable, aïllant (tèrmic, elèctric i acústic) i per la seva resistència l’hi usa en aplicacions de llarga durada.

El 64% dels seus aplicacions tenen una vida útil entre 15 i 100 anys (tubs, finestres, portes, persianes, mobles, etc.).

Acabats en diferents colors

Corredissa

  • de 70

 

 

 

 

 

 

 

 

Secció sèrie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correderes

Practicables


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C/ Església, 1 - 08552 Taradell - Tel. i Fax. 93 812 65 76 - Mòbil 618 30 13 40

Created by einstic