Alumini Correderes

Correderes

  • RQ+

  • RQ 60

  • RQ70


Sistema de finestres correderes i balconeres:

Marc de 60 i 70 mm i fulla de 28 mm
Altura de perfils (marc + fulla) des de 101 mm
Compleix el CTE en les zones A i B amb un valor Uh, m = 5,7 W/m2K
Espessor de vidre fins a 20 mm
Gran facilitat de treball
Compatible amb les sèries:
Renova PR. 40
Renova PR. 45
6040 PR.

 

correderes

 

Elevables

  • 104

Sistema correderes – elevables:

Secció marc: 100 mm.
Seccón full: 42.5 mm.
Envidrament màxim de 30 mm.

Pes màxim per full: 200 kg
Dimensions per full:
Màx: L = 2400 mm x H = 2670 mm
Estanquitat per sistema de triple junta d’EPDM.
Tots els mecanitzats necessaris es realitzen mitjançant matriu.
Trencament de Pont Tèrmic amb poliamides de 12 i 24mmper a un millor aïllament.
Possibilitat bicolor.

Secció sèrie

 

 

 

 

 

Tipus obertura

 

 

***

.130

Sistema de balconeres elevables :

Marc de 132.4 mm i fulla de 54.5 mm

Altura de perfils (marc + fulla) des de 124 mm

Compleix el CTE en les zones A, B i C amb un valor Uh, m = 4,4 W/m2K
Espessor de vidre fins a 35 mm
Pes màxim per full: 300kg (400 kg amb carro addicional)
Dimensions màximes per full: Ample 4200 mm x Alt 2690 mm

 

 

Secció sèrie

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipus obertura

 

 

 

elevables

Osciloparal·leles

Avand Co.100

Sistema de finestres correderes i balconeres de gran capacitat:

Marc de 100 mm i fulla de 40 mm
Altura de perfils (marc + fulla) des de 126.2 mm
Compleix el CTE en les zones A i B amb un valor Uh, m = 5,7 W/m2K
Espessor de vidre fins a 21 mm
Gran facilitat de treball

 

 

 

Secció sèrie

 

 

 

 

 

 

 


C/ Església, 1 - 08552 Taradell - Tel. i Fax. 93 812 65 76 - Mòbil 618 30 13 40

Created by einstic